Alexandra Jiříčková


Vedlejší dopad   Nerostliny   Starší práce   Události   Kontakt


Kontakt

Zvu Vás na výstavu v rámci Slavnosti jarních květů v Oseku:

    MgA. ALEXANDRA JIŘÍČKOVÁ (nar. 1978)

    e-mail: alexandra.jirickova@seznam.cz

    Česká republika, PrahaStudium: Akademie výtvarných umění v Praze
(ateliér klasických malířských technik profesora Zdeňka Berana), 2003 - 2009.

Věnuji se převážně olejomalbě a malbě akvarelů.
Techniku malby a kresby jsem také vyučovala.


Citát: (A.J.)
„Jednou ze schopností umění, kterou vnímám jako podstatnou, je vytvořit něco nového, co sice určitým způsobem vychází z reality, ale může tuto realitu i přesahovat. Snažím se rozvinout vlastní vizi postkatastrofického světa, ve které ztvárňuji svou představu nově vykrystalizovaného ,neživota'“.Text Ivana Beranová:

Odtud také název výstavy NEROSTLINY, který podvojně vyjadřuje nerostlinný – přesto ale organický - původ autorčiných květin, ale také (a hlavně) syntézu nerostů a rostlin – jakousi novou postapokalyptickou realitu.

Celou tvorbou Alexandry Jiříčkové se prolíná snaha o zachycení více či méně reálného světa klasickou realistickou technikou olejomalby. Ve své tvorbě postupuje po vrstvách - na monochromní podmalbu nanáší několik vrstev samotné malby, při jejíž realizaci opakovaně kombinuje lazury s pastóznější malbou. Tím se snaží dosáhnout efektu větší plastičnosti obrazu. Kromě velkých maleb na plátno vytváří také akvarely na kartonu.

Tematicky se věnuje přírodním motivům. Ráda ztvárňuje květiny a ptáky, občas se na malbě objeví figurativní prvek. Také se zdá, že autorka je tím typem člověka, pro kterého méně znamená více. Zatímco zpočátku své tvorby malovala jak na plátno, tak na sololit a karton, v současné době tvoří a precizuje techniku olejomalby výhradně na plátně a snaží se tak stále svůj výtvarný projev zdokonalovat ve spojitosti s médiem, na kterém je výjev zachycen.

Malby vytváří v ucelených sériích (starší Denní snění, nová Vedlejší dopad), přičemž novější z nich, a na této výstavě prezentovaná, má v sobě jasnější autorský rukopis a vlastní téma. Starší cyklus za novějším ale nijak výtvarně nezaostává. Obrazy předešlého cyklu jsou zachyceny ve velmi lyrickém tónu a s velkým citem pro porozumění ztvárňovanému okamžiku. Někdy její malby z této série budí dojem, jakoby autorka se zachycovanými objekty-ptáky rozmlouvala, obdivovala jejich přirozené křivky, polohy a pohyb či se obdivovala ladnosti momentu vzletu, letu a přistání.

Vystavené a zároveň nejnovější obrazy jsou ze série Vedlejší dopad, na které začala pracovat přibližně před šesti lety. Obrazy v této sérii jsou tím nejautentičtějším, co Alexandra dosud ztvárnila a prezentovala. Kromě výborné realistické malby touto expozicí předvádí své vidění struktur, které by snad mohly vzniknout spojením květin nebo lidí a krystalů v hypotetickém postapokalyptickém světě. Uvědomuje si přitom organický původ obou komponent a při jejich propojování se snaží být realisticky co nejvěrnější možným novotvarům. Určitě i tím, že si pro své magické květiny a další obrazy s tematikou krystalů často vytváří modely z různých dostupných materiálů a také si z různých chemikálií krystaly sama pěstuje.

Při pohledu na květinovou kompozici ve váze (Velká kytice) by se nám mohla vybavit známá série květinových zátiší od Brueghela, pojatá však v autorčině duchu s jakousi chladnou elegancí odpovídající „nadživotné“ kráse krystalů

Jiná krása? Ne až tak křehká?

Krása krystalů trvá, je odolná, na rozdíl od bující rostlinné a uvadající nádhery. Surrealisté mluvili o kráse křečovité, když se snažili překonat stávající, vyprazdňující se model toho, co bylo všeobecně nazíráno jako krásné. Připravuje nás snad Alexandra svou vizí na další model krásy, který je schopen přežít tvrdé postapokalyptické podmínky? Bude možné si v takovém světě uchovat krásu díky její nové houževnatosti vyplývající z odolnosti krystalů a jejich pevných struktur, které si dokáží vytvářet? Snad ano. Rozhodně jsou takové malby a úvahy nad nimi požehnáním pro naši neklidnou a zřejmě v jistém slova smyslu také zlomovou dobu.


Samostatné výstavy:

2024 Krystalické květiny (v Botanické zahradě Průhonice)
2023 Nerostliny (Galerie XXL na Hříškově)
2023 Příroda na papíře (v Botanické zahradě Průhonice)
2023 Metamorfóza (v budově Plzeňské radnice)
2023 Flores (v Café Kamzík)
2022 Vedlejší dopad (v galerii Fouyer v Rokycanech)
2020 Ptáci a jiné obrazy (v galerii a vinotéce Vínečko, Brno)
2014 Zapálená čtenářka ...a jiné obrazy (v Městské knihovně Nymburk) fotografie
2012 Alexandra Jiříčková - Denní snění (v galerii Fouyer v Rokycanech)   rozhlasová upoutávka na vernisáž výstavy  fotografie  článek
2012 Alexandra Jiříčková - Olejomalby (v galerii Xalibo v Mladé Boleslavi)   virtuální prohlídka
2011 Alexandra Jiříčková - Olejomalby (v galerii MAJA v Českém Krumlově)  fotografie
2011 Alexandra Jiříčková - Olejomalby (v Artotéce Městské knihovny v Praze - Opatov)  fotografie


Společné výstavy:

2024 Umění je od slova umět (Café Galerie Zelený Dům, Praha – Újezd nad Lesy)
2024 Jaro, kam se podíváš (Aricoma, Praha) s Petrem Fialou a Simonou Vojtěškovou
2023 Hudba v obrazech, obrazy v hudbě (Zámek Brtnice)
2023 Jarní květinová slavnost (Osek) s Markétou Hozákovou
2022 Čekání na jaro (společná výstava s Lenkou Vojtěchovou v Artotéce Městské knihovny v Praze - Opatov)
2014 Nablízko a nadostřel 4 (Galerie Klatovy, Sýpka Klenová)
2013 Společná výstava v galerii ARS21 v Českém Krumlově
2012 Studenti a absolventi pražské AVU - ateliér klasické malby (Muzeum středního Pootaví - Strakonice)
2012 Nedávní obsolventi AVU - školy ZB (galerie Navrátil v Praze)
2011 Hype-r-r (společná výstava české realistické a hyperrealistické malby v galerii artpro v Praze)  článek
2010 Obrázkáři (společná výstava s Miroslavem Mařencem v Galerii AVU v Praze)
2010 Dívčí sen (společná výstava v dole Michal v Ostravě)   fotografie
2010 Dívčí sen (společná výstava v synagoze v Hranicích na Moravě)
2009 Art for Life (II. benefiční výstava na podporu boje proti AIDS v The Chemistry Gallery a v hotelu Icon, Praha)
2009 Diplomanti AVU (společná výstava ve Velké dvoraně Veletržního paláce - Národní galerie, Praha)
2009 Dívčí sen (společná výstava v Brně v Redutě Národního Divadla)  článek
2008 Lyrická brutalita (společně s Markétou Urbanovou a Janem Gemrotem v galerii XXL v Lounech)
2008 Defenestrace (výstava absolventů a studentů AVU malířského ateliéru Zdeňka Berana v Novoměstské radnici)
2007 AVU 18 (výstava absolventů a studentů AVU ve Veletržním paláci - Národní galerie, Praha)
2005 Sonda I, Sonda II (se studenty ateliéru prof. Zdeňka Berana - Pelléova vila, Praha)